Česká pobočka AFCEA

Česká pobočka AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. Česká pobočka AFCEA byla založena 5. května 1993.
 
Českou pobočku AFCEA řídí třináctičlenná rada. V čele rady stojí prezident pobočky. V současné době je prezidentem Ing. Josef Strelec, CSc. Radu dále tvoří tři viceprezidenti, sekretář pobočky, sekretář programového viceprezidenta, pokladník a šest členů rady.
 
Česká pobočka AFCEA má v současné době tři čestné viceprezidenty, kterými jsou generálporučík Ing. Petr Pavel, M. A., náčelník Generálního štábu AČR; armádní generál Ing. Vlastimil Picek a brigádní generál Ing. Jan Kaše.

 

Aktuality

Svolání výroční valné hromady České pobočky AFCEA

na základě Stanov České pobočky AFCEA svolávám Výroční valnou hromadu pobočky, která se bude konat dne 29. dubna 2014 od 16:00 hod.
 
Jednání Výroční valné hromady se uskuteční v Klubové restauraci DAP Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6.

Účast na 6. ročníku studentského symposia AFCEA Europe v Bukurešti

Studenti z klubů AFCEA při Univerzitě obrany v Brně (UNOB) a Policejní akademii v Praze se úspěšně zúčastnili 6. ročníku studentského symposia AFCEA Europe v Bukurešti.

Elektronická identita

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti České pobočky AFCEA a Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR pořádá  Kolokvium - Elektronická identita - Přístup občanů k personalizovaným službám.
Datum akce: 
Středa, 23. Duben 2014

45. bezpečnostní seminář fakulty bezpečnostního managementu PA ČR

Dne 27. 2. 2014 se v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze uskutečnil 45. bezpečnostní seminář fakulty bezpečnostního managementu PA ČR, pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti a České pobočky AFCEA.

Český slovník pojmů kybernetické bezpečnosti získal Cenu poroty

Cenu poroty za elektronický slovník na 21. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) získal slovník vydaný českou pobočkou AFCEA.

Setkání členů Studentského klubu AFCEA na Univerzitě obrany

Na Univerzitě obrany se v úterý 19. listopadu 2013 uskutečnilo setkání členů Studentského klubu AFCEA na Univerzitě obrany s představiteli České pobočky AFCEA.

Blahopřání portugalským kolegům k 25. výročí

Zástupci České pobočky AFCEA poblahopřáli portugalským kolegům k 25. výročí založení Portugalské pobočky AFCEA.

TechNet International v Lisabonu, Portugalsko

Členové českých studentských klubů, Terezie Janíková (Policejní akademie ČR v Praze) a Lumobír Almer (Univerzita obrany v Brně) se zúčastnili mezinárodní konference AFCEA International a NATO NCIA - TechNet International v Lisabonu, Portugalsko.

Seminář k otázkám připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti uskutečnila další bezpečnostní seminář věnovaný otázkám technických aspektů připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti více informací najdete na stránkách pracovní skupiny security

Vlastimil Picek obdržel cenu AFCEA International

Dne 25. září převzal  Čestný viceprezident české pobočky AFCEA ministr obrany ČR Vlastimil Picek ve Washingtonu General James M. Rockwell Award, nejvýznamnější individuální cenu mezinárodní organizace AFCEA.

Přihlásit se k odběru Česká pobočka AFCEA RSS