Česká pobočka AFCEA

Česká pobočka AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. Česká pobočka AFCEA byla založena 5. května 1993.
 
Českou pobočku AFCEA řídí třináctičlenná rada. V čele rady stojí prezident pobočky. V současné době je prezidentem Ing. Josef Strelec, CSc. Radu dále tvoří tři viceprezidenti, sekretář pobočky, sekretář programového viceprezidenta, pokladník a šest členů rady.
 
Česká pobočka AFCEA má v současné době tři čestné viceprezidenty, kterými jsou generálporučík Ing. Petr Pavel, M. A., náčelník Generálního štábu AČR; armádní generál Ing. Vlastimil Picek a brigádní generál Ing. Jan Kaše.

 

Aktuality

Spolupráce se studentskými kluby a přijetí partnerství nad jejich aktivitami

v rámci České pobočky AFCEA existují a úspěšně pracují dva studentské kluby. Studentský klub AFCEA na Policejní akademii a Studentský klub AFCEA na Universitě obrany.

Ocenění člena České pobočky AFCEA

The AFCEA International Awards Committee has selected Colonel Kny as a winner of the Meritorious Service Award for 2014.  The presentation will take place at the awards dinner held during Cyber Symposium from 6:30 pm-9:00 pm on Monday, June 23, 2014 at the Baltimore Convention Center.

Za Českou pobočku AFCEA gratulujeme a děkujeme plk. Kny za odvedenou práci ve prospěch AFCEA.

 

Studentské kluby AFCEA jednaly o bezpečnosti sociálních sítí

Bezpečnostní výzvy související se sociálními sítěmi byly hlavním tématem prvního mezinárodního setkání studentských klubů AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association) v České republice, které se 14. května uskutečnilo na Univerzitě obrany. Akce, již organizoval domácí univerzitní studentský klub, byla určena pro členy studentských klubů AFCEA a dalších studentských skupin a také pro jejich pedagogický doprovod.

Rada České pobočky AFCEA na období 2014 - 2015

Na výroční valné hromadě České pobočky AFCEA konané dne 29. dubna 2014 bylo zvoleno nové vedení pobočky.

AFCEA – Studentské setkání

Akce je určena pro členy studentských klubů AFCEA a další studentské skupiny a jejich pedagogický doprovod.

Partner akce

Datum akce: 
Středa, 14. Květen 2014

Účast na 6. ročníku studentského symposia AFCEA Europe v Bukurešti

Studenti z klubů AFCEA při Univerzitě obrany v Brně (UNOB) a Policejní akademii v Praze se úspěšně zúčastnili 6. ročníku studentského symposia AFCEA Europe v Bukurešti.

Elektronická identita

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti České pobočky AFCEA a Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR pořádá  Kolokvium - Elektronická identita - Přístup občanů k personalizovaným službám.
Datum akce: 
Středa, 23. Duben 2014

45. bezpečnostní seminář fakulty bezpečnostního managementu PA ČR

Dne 27. 2. 2014 se v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze uskutečnil 45. bezpečnostní seminář fakulty bezpečnostního managementu PA ČR, pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti a České pobočky AFCEA.

Svolání výroční valné hromady České pobočky AFCEA

na základě Stanov České pobočky AFCEA svolávám Výroční valnou hromadu pobočky, která se bude konat dne 29. dubna 2014 od 16:00 hod.
 
Jednání Výroční valné hromady se uskuteční v Klubové restauraci DAP Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6.

Český slovník pojmů kybernetické bezpečnosti získal Cenu poroty

Cenu poroty za elektronický slovník na 21. ročníku soutěže SLOVNÍK ROKU pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) získal slovník vydaný českou pobočkou AFCEA.

Stránky

Přihlásit se k odběru Česká pobočka AFCEA RSS